אגמי ביאליק שיקום נחל בעיר

החייאת אגמון הגדורה והפיכתו לפארק טבע עם בתי גידול לחים המשמש כחוליה
מקשרת בין הנוף האורבני של מרכז העיר לנוף האזורי הטבעי.

התיכנון והפיתוח נעשו בתהליך השתתפותי, בגישה רב תחומית ובשותפות מימונית רחבה ובגישת פתרונות מבוססי טבע.

  • ביצוע סקר תושבים ביחד עם הרשות המקומית ואשל הג'וינט
  • זיהוי ציר טיילת שמעון פרס כציר המרכזי והאהוב לפנאי ולספורט עבור תושבי העיר
  • ביצוע פיילוט גינון בר קיימא לאורך הציר
  • ביצוע סקר תשתיות אקולוגיות ע"י החברה להגנת הטבע
  • גיבוש שותפות רב מגזרית רחבה הכוללת 3 רשויות מקומיות ו10 ארגונים מהמגזר הראשון והשלישי
  • גיוס של 1.200000 שח לטובת תיכנון ראשוני וביצוע מרחב הדגמת חזון
  • גיבוש צוות תיכנון מקצועי ורב תחומי מתחומים שונים
  • גיבוש חזון אקו הידרולוגי ואורבני
  • איתור מרחב להדגמת החזון
  • צפי להשלמת מרחב הדגמת חזון: עד סוף 2024
עיריית קריית ביאליק
עיריית קריית אתא
רשות ניקוז נחל הקישון
רשות נחל הקישון
אגמא המרכז לאגני היקוות ונחלים
אשל הג'וינט
קק"ל
רשות הטבע והגנים
החברה להגנת הטבע
רמ"י
איגוד ערים מפרץ חיפה
מועצה אזורית זבולון

עוד פעולות שיצרו שינוי חיובי במרחב הציבורי:

More about Haira Initiatives:

קרית ביאליק

החייאת אגמון הגדורה והפיכתו לפארק טבע עם בתי גידול לחים המשמש כחוליה מקשרת בין הנוף האורבני של מרכז העיר לנוף האזורי הטבעי.

ערד

יצירת תשתית פיסית לעידוד שהייה עבור מגוון תושבים בכיכר העיר

נהריה

תחרות תכנון להשבת חיים לנחל הגעתון בנהריה כקטליזטור להתחדשות עירונית בת קיימא

קריית ביאליק

אמנות רחוב בשילוב הנוער

קריית ביאליק

מיפוי וניתוח מבוסס נתונים לשיפור ההליכות והשהייה במרחב הציבורי

נהריה

פיתוח סיורי עירוניות לעידוד שייכות בשילוב עם מינהל החינוך העירוני

קרית ביאליק, נהריה וערד

נטיעות עצים במרחבים ציבוריים מוזנחים על ידי תושבים

קריית ביאליק

פיילוט גינון בר קיימא בטיילת שמעון פרס

ערד

פיתוח מרכז לעידוד צרכנות מקיימת בהובלת תלמידים

ערד

עידוד יזמות מקומית בקרב תושבי/ות העיר לקידום פעילות במרחב הציבורי

נהריה

מרחב יצירתי ומזמין עבור קהילת הצעירים בעיר

נהריה

קידום פעילות תרבותית-קהילתית בגלרית רחוב מקומית

איזה שינוי תרצו לייצר בעיר שלכם?

What change would you like to initiate in your city?

צרו איתנו קשר

Contact us